Solliciteren: wat mag de werkgever (niet) vragen?
Job

Solliciteren: wat mag de werkgever (niet) vragen?

Vraag:

Ik heb verleden week een sollicitatiegesprek gehad waarbij ik het gevoel kreeg dat ik door de werkgever tot op mijn hemd werd uitgevraagd. Het begon naar het vragen welke studies ik gedaan had, waar, wie de proffen waren van wie ik les had, waar ik mijn studentenverblijf had enzovoorts. Dan werd de vraag gesteld of ik gehuwd was of een vriend had, of wij eraan dachten om snel kindjes te krijgen, hoeveel kindjes enzovoorts. Ik wil de job en heb dan maar geantwoord, maar achteraf stelde ik mij de vraag of deze vragen wel mogen gesteld worden. Bestaan er daar wetten over?

Antwoord:

“Werkgevers mogen enkel vragen stellen omtrent zaken die relevant zijn voor de functie waarover het sollicitatiegesprek gaat. Vragen omtrent de gevolgde studies kunnen uiteraard, ook al gaat dat iets verder dan het bekijken van het diploma. Het is niet verkeerd wanneer de werkgever meer gedetailleerde vragen stelt omtrent de gevolgde opleiding, zoals bijvoorbeeld welke vakken gevolgd werden bij welke prof, welke keuzevakken enzovoorts. Vragen in welk studentenverblijf je woonde, gaan dan volgens mij weer wat te ver omdat dit uiteraard niets te maken heeft met de functie waarnaar je solliciteert.”

Vragen over kinderwens en religie behoren tot de private levenssfeer.

“De vraag of je gehuwd bent, zou nog net kunnen omdat dit toch wel min of meer een objectief gegeven is. Maar zeker de vragen over je toekomstplannen en kinderwens, die daarna volgden, behoren tot de private levenssfeer waar de werkgever niets mee te maken heeft. Net zoals vragen omtrent religie, of levensovertuiging, etnische afkomst, … trouwens.”

Mag je verzwijgen tijdens een sollicitatiegesprek dat je zwanger bent?

“Je mag dat inderdaad verzwijgen en er zelfs over liegen tenzij de bestaande of nabije zwangerschap het uitoefenen van de job op korte termijn onmogelijk maakt, bijvoorbeeld voor de veiligheid. Bepaalde tewerkstellingen in labo’s of milieuonvriendelijke omgevingen kunnen gevaar opleveren voor een zwangere vrouw. In dat geval mag je de zwangerschap niet verzwijgen en er zeker niet over liegen.”

Wat kan je doen als een werkgever deze regels niet respecteert in het sollicitatiegesprek?

“In principe kun je een klacht indienen tegen deze werkgever via de sociale inspectie of het arbeidsauditoraat en de arbeidsrechtbank. In de praktijk is dat zeer moeilijk omdat dergelijke gesprekken veelal van werkgever tot sollicitant in persoon worden gevoerd, zonder getuigen. Er ontstaat dan een bewijsprobleem.”

Je kan het gesprek opnemen, maar dit wordt niet altijd aanvaard als bewijsstuk.

“ Je zou het gesprek stiekem kunnen opnemen maar ook dan is het niet zeker dat deze opnames als bewijs zullen worden aanvaard omdat met de opnames zou kunnen geknoeid zijn en de werkgever op voorhand niet is verwittigd dat het gesprek is opgenomen.”

“Je zou kunnen weigeren om op die vragen te antwoorden, maar ook dat zou een slechte indruk geven, waardoor de kans op aanwerving wel heel klein wordt.”

Is er nog een andere oplossing?

“Bij vragen die behoren tot de strikt persoonlijke levenssfeer mag de sollicitant dingen verzwijgen of er zelfs over liegen. Iemand die homo is, hoeft dat niet te zeggen, mag het dus verzwijgen en er zelfs over liegen. De werkgever kan die verzwijging of leugen achteraf niet gebruiken om zijn werknemer te ontslaan.

Dat is uiteraard de meest praktische oplossing. Wel moet altijd voldoende aandacht worden besteed aan de relevantie van de vraag voor de concrete functie waarvoor men solliciteert.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *