SOS overuren wat kan en mag
Job

SOS overuren: wat kan en mag?

Overwerk is het werk dat je verricht buiten de werktijd die is opgenomen in je arbeidsovereenkomst. Maak je af en toe overuren maar weet je niet goed wat je hiermee aan moet? Wij lichten even toe.

giphy-13

Wat zegt de wet?

De wetgeving wil werknemers beschermen. Daarom is overwerk in principe verboden. Maar dat is natuurlijk niet realistisch. Daarom zijn er tal van uitzonderingen op deze wetgeving, waardoor overwerk in heel wat organisaties regelmatig voorkomt.

In principe heb je voor je overuren recht op ‘overloon’. De uitbetaling ligt op minstens 150% van je gewone loon. Voor overwerk op zon- en feestdagen heb je recht op 200% van je loon. In heel wat gevallen kan het overloon vervangen worden door inhaalrust, indien dat zo is opgenomen in de cao.

Elk overuur geeft je in principe recht op één uur betaalde afwezigheid. Maar er zijn ook bepaalde overuren waar geen inhaalrust voor wordt toegekend, bijvoorbeeld dringende arbeid aan machines of een ongeval in het bedrijf ( = overmacht).

Het maximum aantal overuren dat je mag maken, is wettelijk vastgesteld. Dat aantal uren kan wel uitgebreid worden aan de hand van een speciale procedure.

giphy-9.gif

In de praktijk

 Jammer genoeg ligt het in de praktijk vaak anders. In heel wat bedrijven zijn overuren niet opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Dat wil zeggen dat je officieel geen overuren mag maken. Gebeurt het toch, dan kan je hiervoor dan ook geen officiële vergoeding ontvangen en in sommige gevallen zelfs geen inhaalrust. Of je die overuren als inhaalrust mag opnemen, hangt een beetje af van de goodwill van je werkgever.

giphy-11.gif

Conclusie

 Er wordt vaak van medewerkers verwacht dat ze flexibel zijn. Overuren komen dan ook voor in bijna elke organisatie. Wat er met overuren gebeurt, verschilt sterk van werkgever tot werkgever. Lees aandachtig de arbeidsovereenkomst. Je kan je ook informeren bij je collega’s indien je het niet goed aan je leidinggevende durft vragen. Wat doen zij met hun overuren? In welke gevallen mogen zij overuren maken? Zo word je alvast heel wat wijzer!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *